Management

Verkoopplan opstellen 
In overleg met de opdrachtgever maak ik een verkoopplan, waarin wordt vastgelegd welke verkoopresultaten het bedrijf in de komende tijd wil realiseren. Het verkoopplan wordt onderverdeeld in verkoopdoelen (‘targets’)die aangeven hoeveel omzet er per periode (jaar, kwartaal, maand), per distributeur, per klant of per verkoper gehaald moet worden. Ik controleer door middel van rapportages in hoeverre de doelstellingen gerealiseerd worden en grijp in als de resultaten van een van de verkopers of van een bepaalde klant teruglopen. D.m.v. rapportages informeer ik aan de directie.

Leiding geven aan het verkoopteam 
Ik stuur een team vertegenwoordigers aan, dat naar klanten toegaat en bestellingen opneemt. Ik controleer of zij hun persoonlijke verkoopdoelstellingen halen en begeleidt hen in hun persoonlijke ontwikkeling binnen het bedrijf. Ik houd het budget van de afdeling in de gaten.

Overleggen met andere afdelingen binnen het bedrijf om de verkoop te stroomlijnen
Ik ben verantwoordelijk voor een soepele samenwerking met andere afdelingen binnen het bedrijf. Ik ben bijvoorbeeld afhankelijk van de logistieke afdeling voor een tijdige levering van de producten die ik heb verkocht. En met de afdeling productie overleg ik over de hoeveelheid en de kwaliteit die moet worden geleverd. Een goede samenwerking tussen de verschillende afdelingen vergroot de professionele uitstraling van uw bedrijf en, niet te vergeten, de omzet per klant.

Markten analyseren, trends signaleren en in kaart brengen
Ik volg samen met de afdeling marketing de marktontwikkelingen nauwgezet. Hoe ontwikkelen de behoeften van de consument zich? Hoe staat het met de vraag naar jouw producten als de belasting nieuwe regels invoert, de economie aantrekt of juist stagneert? Heeft het zin om iets met duurzaamheid en milieu te doen?

Adviseren van tussenhandelaren
Door middel van kennis van producten, diensten en trends tijdig de eventuele tussenhandelaren te adviseren moet dit leiden naar vaak hogere verkoopresultaten.

Tijd voor verandering?

Is het tijd dat er een aantal dingen moeten veranderen binnen uw bedrijf? De eerste stap is om actie te ondernemen en iemand in te schakelen.

Organisatie

Nu is het tijd voor actie! Een goed plan van aanpak en organisatie is erg belangrijk om de opgestelde doeleinden te behalen.

Goed werken management

Wanneer alle zaken goed zijn gegaan en ieder zijn doelen behaalt, is dit terug te zien in  de cijfers. Echter is het erg belangrijk om dit te blijven volhouden.